Check hier de aftermovie van ons congres!


Student en Leefstijl

Stichting Student en Leefstijl (voorheen Stichting Student & Voeding) is in 2017 opgericht door geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl onder toekomstig artsen te vergroten met als belangrijkste doel implementatie van onderwijs over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement in de artsenopleiding (Van Dam-Nolen, 2017). Zij doet dit door een platform te bieden aan de lokale besturen die op hun eigen geneeskundefaculteit actief zijn om het tij te keren onder aanvoering van het landelijke bestuur. Leefstijl als preventieve maatregel dan wel medicijn moet weer prioriteit worden van artsen, patiënten, burgers, bedrijfsleiders en overheidslieden ( ZonMW, 2017).

Missie

Wij zorgen dat toekomstig artsen kennis verkrijgen over de inzet van leefstijl als medicijn.

Visie

Kennis en vaardigheden aangaande voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement onder medisch studenten vergroten met als doel implementatie van deze onderwerpen in de artsenopleiding.

Wat doen we?

Op iedere geneeskunde faculteit in Nederland, organiseert het lokale bestuur de 10-weekse wetenschappelijk onderbouwde extracurriculaire SELF cursus. Daarnaast richten zij in samenwerking met het landelijke bestuur, multidisciplinaire werkgroepen op om op die manier leefstijlgeneeskunde in het curriculum op te nemen. Het landelijke bestuur ondersteunt hierbij en probeert op landelijk niveau het geneeskunde curriculum te veranderen door de naamsbekendheid te vergroten, contact te zoeken met de pers en invloed uit te oefenen op het landelijke Raamplan voor de artsenopleiding 2020. Daarnaast organiseert het landelijke bestuur een jaarlijks terugkerend congres over leefstijlgeneeskunde welke dit jaar in november 2019 zal plaatsvinden!

Tot slot onderhouden we intensief contact met een aantal van onze partnerorganisaties, waaronder voornamelijk Arts & Leefstijl, Voeding Leeft en het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) met als doel meer samen te werken om zo groter draagvlak te creeëren voor de leefstijlgeneeskunde. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijke voedingsvisie, hier te vinden.


Bestuur Student & Leefstijl Nederland


Waarom?

De maatschappij schreeuwt: wie biedt er duidelijkheid omtrent voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement? Hoe draag ik verantwoording voor mijn eigen lichaam? Is er een alternatief voor de pillen die in grote getalen over de toonbank rollen? Zijn er mogelijkheden om medicatie af te bouwen? Kan ik vrij worden van ziekte? Waar vind ik artsen die mij van actueel advies kunnen voorzien? Wie biedt mij houvast in de wildernis, genaamd 'social media'? Lifestyle coaches, foodbloggers en personal trainers hebben gezien dat het geld in de vrije markt voor het oprapen ligt nu de medische wetenschap de antwoorden niet meer lijkt te hebben, de zorgsector niet is ingericht op gezondheid als verdienmodel en (para)medici onderling aan het uitvechten zijn wie met de scepter mag zwaaien. De alternatieven zijn populairder dan ooit. Het kost ook wat, maar dat vervaagt in het motto dat gezondheid je toch het meest waard zou moeten zijn. Wat is de prijs die de gezondheidszorg voor deze zoekende mensen betaald?

  • 1 op de 2 volwassen Nederlanders heeft overgewicht of obesitas
  • 5% van de Nederlanders zou op basis hun BMI in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie
  • Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type II, elk jaar komen er 50.000-65.000 bij
  • Circa 7,5 miljoen Nederlanders hebben 1 of meer chronische aandoeningen
  • Ruim 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva

Doelstellingen

  • Op iedere faculteit een Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus.
  • Op iedere faculteit een werkgroep bestaande uit verscheidene professionals (o.a. artsen, wetenschappers, bewegingsexpert, paramedici, geneeskundestudenten, onderwijskundigen), die zich bezig houdt met implementatie in de artsenopleiding.
  • Een jaarlijks terugkerend congres over leefstijlgeneeskunde gericht op geneeskundestudenten. Het volgende congres zal plaatsvinden in november 2019!
  • Ontwikkelen Kennissynthese ‘Voeding en Leefstijl in de Geneeskundeopleiding’, een document waarin wordt samengevat wat er momenteel aan leefstijlgeneeskunde op de verschillende faculteiten in het curriculum wordt aangeboden. In het voorjaar 2019 zal deze, samen met een manifest, worden aangeboden aan het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • Lezingreeks voor alle studenten van de TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit over voeding en gezondheid, gebaseerd op de al bestaande SELF cursus. De lezingreeks wordt georganiseerd in samenwerking met het WHC, Center for Sustainability (CfS) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health & Food.

Partners & Sponsoren

Wilt u Stichting Student en Leefstijl ook ondersteunen of samenwerken?
Neem dan contact op via nederland@studentenleefstijl.nl

Meer (financiële) informatie vindt u hier.

Direct doneren kan naar rekeningnummer NL40 RABO 0323 9471 31.
Bij voorbaat veel dank voor uw steun!


Contact

Stichting Student en Leefstijl
KvK-nummer | 69697426
nederland@studentenleefstijl.nl