Check hier de aftermovie van ons congres!


Student en Leefstijl

Stichting Student en Leefstijl (voorheen Stichting Student & Voeding) is in 2017 opgericht door geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl onder toekomstig artsen te vergroten met als belangrijkste doel implementatie van onderwijs over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement in de artsenopleiding (Van Dam-Nolen, 2017). Zij doet dit door een platform te bieden aan de lokale besturen die op hun eigen geneeskundefaculteit actief zijn om het tij te keren onder aanvoering van het landelijke bestuur. Leefstijl als preventieve maatregel dan wel medicijn moet weer prioriteit worden van artsen, patiënten, burgers, bedrijfsleiders en overheidslieden ( ZonMW, 2017).

WHAT

Wij zorgen dat toekomstige artsen preventieve en curatieve voeding- en leefstijlinterventies in de spreekkamer gaan inzetten als onderdeel van de behandeling, door middel van implementatie van onderwijs over voeding en leefstijl in de artsenopleiding.

Daarnaast zorgen wij dat artsen zich bewust worden van hun rol in individuele en maatschappelijke leefstijlverandering en hierbij ook hun eigen leefstijl in acht nemen.

WHY

De maatschappij schreeuwt: wie biedt er duidelijkheid omtrent voeding en leefstijl? In hoeverre kan ik alle vloggers en zelfhulpboeken geloven? Wat is de invloed van mijn voeding- & leefstijlpatroon op mijn gezondheid en/of ziekte? Zijn er mogelijkheden om minder medicatie te slikken? Wie kan mij begeleiden in het aanpakken van mijn leefstijl en het minderen van medicatie? Wie helpt mij in een onderdeel van mijn ziekte aan te pakken - mijn leefstijl - in plaats van symptoombestrijding door middel van medicatie? De arts is hierin veelal een centraal aanspreekpunt, en heeft daarom een cruciale signalerende en verwijzende functie. Zowel de specialist die iedere dag honderden patiënten ziet, als de huisarts waar mensen veelal vragen stellen omtrent leefstijlproblemen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat patiënten het meeste vertrouwen hebben in hun arts omtrent advies over gezondheid en leefstijl. Bijzonder, aangezien minder dan 4% van het geneeskunde onderwijs uit voeding & leefstijl bestaat, bleek uit ons onderzoek op alle faculteiten. Dat tegenover het feit dat 50% van de ziektes leefstijlgerelateerd is. Bovendien geeft 80% van de co-assistenten aan meer onderwijs over voeding & leefstijl te willen. Ondertussen stijgen de cijfers over leefstijl gerelateerde ziektes de pan uit. Hoog tijd dat we daar in de gezondheidszorg sector gezamenlijk wat aan gaan doen. Te beginnen met toekomstig artsen op leiden over de invloed van voeding- en leefstijl op gezondheid en ziekte. Want zonder voldoende kennis, zal de arts nooit leefstijl gaan inzetten in de spreekkamer. Daarom maakt Stichting Student en Leefstijl zich hard om het Geneeskunde curriculum te veranderen. Het gaat hierbij om gedegen basiskennis over voeding en leefstijl, een arts hoeft niet de nieuwe diëtist of lifestyle coach te worden.

 • In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI >25) waarvan 15,0% obesitas (BMI >30)
 • 5% van de Nederlanders zou op basis hun BMI in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie
 • Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type II, elk jaar komen er 50.000-65.000 bij
 • TNO liet zien dat een besparing aan medische kosten van 2.7 miljard euro in 5 jaar mogelijk is, als 40% van de mensen met diabetes mellitus type 2 in remissie komt.
 • Circa 7,5 miljoen Nederlanders hebben 1 of meer chronische aandoeningen
 • 50 % van de volwassenen lijdt aan een chronische aandoening die primair of mede het gevolg is van bewegingsarmoede, chronisch overgewicht, slechte voeding, drank/drugs, slaapgebrek of chronische stress
 • Ruim 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva

 • Bronnen: staatvenz.nl, vzinfo.nl, statline.cbs.nl, Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), TNO

  HOW

 • Jaarlijks terugkerende extra-curriculaire cursus Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) op alle Geneeskunde-faculteiten in Nederland.
 • Op iedere faculteit een werkgroep bestaande uit verscheidene professionals (o.a. artsen, wetenschappers, bewegingsexpert, paramedici, geneeskundestudenten, onderwijskundigen), die zich bezighoudt met implementatie in de artsenopleiding.
 • Ondersteunen van opleidingsdirecteuren en -coördinatoren bij de implementatie van Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid door middel van samenwerking tussen Student & Leefstijl, Arts & Leefstijl en het instituut voor Positieve Gezondheid.
 • Organiseren van een jaarlijks congres aangaande voeding- en leefstijl binnen de gezondheidszorg.
 • Community platform voor SELF-alumni, oud-bestuursleden en studenten en jonge dokters met interesse in Leefstijlgeneeskunde. Zij worden hier met elkaar verbonden en geïnformeerd over bijvoorbeeld stages en wetenschappelijke literatuur.
 • Meedenken en meeschrijven bij het leerboek Voeding van Maarten Soeters in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum.
 • Ontwikkelen van een E-learning over Leefstijlgeneeskunde in samenwerking met verscheidene partijen.

  Overige maatschappelijke projecten:
 • Het beschikbaar stellen van de Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus aan HAIO's en arts-assistenten, i.s.m. Vereniging Arts en Leefstijl.
 • Positief bijdragen aan het maatschappelijke debat over leefstijlgeneeskunde door contact met partnerorganisaties, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een gezamenlijke voedingsvisie. En via media en de politiek, zowel nationaal als internationaal.

  Reeds behaalde mijlpalen:
 • Ruim 1200 deelnemers aan onze extra-curriculaire SELF cursus
 • Leefstijlgeneeskunde is opgenomen in het Raamplan Geneeskundeopleiding 2020
 • Ontwikkelen van onze kennissynthese over voeding & leefstijl, een document waarin wordt samengevat wat er momenteel aan leefstijlgeneeskunde op de verschillende faculteiten in het curriculum wordt aangeboden. In het najaar van 2019 is deze gepubliceerd en gepresenteerd op het Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) congres.

  Bestuur Student & Leefstijl Nederland


  Partners & Sponsoren

  Wilt u Stichting Student en Leefstijl ook ondersteunen of samenwerken?
  Neem dan contact op via nederland@studentenleefstijl.nl

  Meer (financiële) informatie vindt u hier.

  Direct doneren kan naar rekeningnummer NL40 RABO 0323 9471 31.
  Bij voorbaat veel dank voor uw steun!


  Contact

  Stichting Student en Leefstijl
  KvK-nummer | 69697426
  nederland@studentenleefstijl.nl